Luotettavaa ja kokonaisvaltaista korjausrakentamista

Yhtiömme tarjoaa korjausrakentamisen palveluita yrityksille, julkisyhteisöille sekä asuntoyhtiöille. Toteutamme ammattitaitoisesti niin asunto- kuin toimitilakohteetkin. Olemme mukana myös julkisten tilojen urakkakilpailuissa.

Tulevaisuudessa korjausrakentaminen tulee lisääntymään rakennuskannan vanhenemisen sekä teknisen laadun parantamisen tarpeiden takia. Pallas Rakennus on luotettava kumppani, kun tarvitset kokonaisvaltaista projektin hallintaa.

Tilojen saneeraus toimintaa häiritsemättä

Korjausrakentamisella voidaan pidentää kiinteistön teknistä elinkaarta ja ylläpitää kiinteistön arvoa. Samalla luodaan käyttötarkoitukseen sopivia tehokkaita ja viihtyisiä tiloja niiden käyttäjille. Pallas Rakennus suunnittelee ja toteuttaa vaikeatkin muutostyöt niin, että kiinteistöä ei välttämättä tarvitse sulkea ja liiketoiminta voi jatkua rakennustöiden ajan.

Käyttötarpeen muutoksia

Joskus vanha toimistorakennus kannattaa muuttaa asunnoiksi tai tehdas toimistoksi. Käyttötarkoitusta muuttamalla saadaan tilat kokonaan uuteen käyttöön ja kiinteistösi arvo päivittyy. Pallas Rakennus toteuttaa käyttötarkoituksen muutokset laadukkaasti ja uudet tilat syntyvät asiantuntevan suunnittelun ja rakentamisen tuloksena.

Korjausrakentamisella varmistat kiinteistösi arvon säilymisen ja pidennät sen elinkaarta. Toteutamme korjausrakentamista pienistä pintaremonteista aina koko kiinteistön peruskorjauksiin. Päivitämme kiinteistösi energiatehokkaaksi, nykyaikaiseksi ja viihtyisäksi.

Scroll Up