Nykypäivän tarpeet täyttävää asuntorakentamista

Asuntojen suunnittelun lähtökohta on asuntojen toiminnallisuus ja viihtyisyys. Kun koteja suunnitellaan ja rakennetaan, on ensisijaisen tärkeää, että niissä viihdytään ja asutaan mukavasti. Pallas Rakennus rakentaa paikkaan ja tarpeeseen sopivia taloja. Sekä pienempiä rivitaloyhtiöitä, että isompia kerrostaloalueitakin. Kaikkia asumismuotoja ja talotyyppejä tarvitaan edelleen, mutta niitä kaikkia pitää kehittää vastaamaan nykypäivän tarpeita ja laatua. Pallas Rakennus toimii koko Suomen alueella, ja paikallistuntemus on vahvuutemme myös asuntorakentamisessa.

Asuntorakentamista monella eri konseptilla

Pallas Rakennus suunnittelee ja rakentaa asuntoja yksityisille kuluttajille, eläkerahastoille ja rakennuttajille sekä urakoi julkisyhteisöille maan laajuisesti.

Omaperustaisessa rakentamisessa haluamme olla lähellä asiakkaita ja siksi etsimme toimintatapoja, jossa kohtaisimme tulevat asukkaat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Haastamme asiakkaamme mukaan suunnitteluun, jotta lopputulos vastaa kysyntään ja asumisen laatua saadaan parannettua.

Koteja todellisten tarpeiden mukaan

Pallas Rakennus kehittää asuinalueet, tontit ja lopuksi asunnot vastaamaan asukkaiden tarpeita. Eri ikäluokkien ja erilaisten elintapojen tarpeet tulee ottaa huomioon. Asuintilat ja niiden ratkaisut ovat avainasemassa, mutta asumista tukevat tilaratkaisut ovat meille kaikille tärkeitä ja ne tulee mahdollistaa käytännössä. Varastot, autopaikat, työtilat, parvekkeet ja yhteiset tilat ovat osa asumista ja elämää, minkä vuoksi myös ne tulee ratkaista kuluttajakunnan tarpeiden mukaan. Haluamme olla tekemässä ihmisille koteja, emme ratkomassa kaavoituksen tai viranomaismääräysten ongelmia.

Scroll Up